Michal Strakatý

Bakalářská práce

Obecní policie

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Obecní policií. Skládá se z teoretické a praktické části. V části teoretické si klade za cíl seznámit čtenáře s historií tohoto bezpečnostního útvaru. Dále se zřizováním, postavením a činností obecní policie. Objasnit oprávnění a povinnosti podle zákona o Obecní policii a jiných právních předpisů. V následující části porovnat Obecní policii a Policii ČR, jako dva subjekty …více
Abstract:
This bachelor thesis is about Municipal police, which consist of theoretical and practical part. Main goals of the theoretical part is acquaint readers with the history of this security department, its establishment, status and activities.Furthermore, clarify the rights and duties according to the law od the Municipal police and other legislation. In the following section, compare Municipal Police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS