Bc. Roman Kadlčík

Bachelor's thesis

Implementace protokolu RTP v systému UltraGrid

RTP protocol implementation in UltraGrid
Abstract:
Cílem práce bylo zpracování rešerše dostupných RTP knihoven s ohledem na jejich výkon v prostředí desetigigabitových sítí, podporu přenosu Jumbo frames, thread-safety a multiplatformnost. Dalším cílem práce bylo pokusit se odhalit chyby ve stávajícím RTP stacku v systému UltraGrid a navrhnout knihovnu, která jej nahradí, nebo stávající stack upravit do vyhovující podoby.
Abstract:
The goal of the thesis is to sum up and analyze availible RTP libraries focusing on theirs performance in 10Gbps networks, Jumbo frames support, thread-safety and multiplatform use. Next goal was to try to locate errors in UltraGrid current RTP stack and to suggest replacement RTP library, or fix current RTP stack.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jiří Matela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky