Theses 

Psychosociální potřeby seniorů z pohledu všeobecných sester – Bc. Karla Morongová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karla Morongová

Diplomová práce

Psychosociální potřeby seniorů z pohledu všeobecných sester

Psychosocial needs of the elderly from the perspective of general nurses

Anotace: Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou psychosociálních potřeb seniorů z pohledu všeobecných sester ve vybraných zařízeních. Úvod do teorie prezentuje kapitola o gerontologii, kde jsou shrnuty změny ve stáří, rozdělení gerontologie a stručný náhled na demografii stárnoucí populace. Další část je věnována potřebám člověka a jejich rozdělení. Poslední oddíl teoretické části stručně charakterizuje jednotlivá zdravotnická a sociální zařízení. Vzhledem k širokému rámci psychosociální problematiky jsme se v průzkumném šetření zaměřili na všeobecné sestry, které o seniorskou populaci ve vybraných zařízeních pečují. Snahou bylo zmapovat jejich znalosti, subjektivní názory i komparovat intervence a způsoby péče, které na svých pracovištích deklarují.

Abstract: Annotation: The thesis deals with the issue of psychosocial needs of the elderly from the perspective of general nurses in chosen facilities. An introduction to the theory is provided in the first chapter where are summarized age-related changes, the typology of gerontology and a brief overview of the demography of the aging population. The next part is dedicated to the human needs and their classification. The last section of the theoretical part shortly characterises each medical and social facility. Given the broad framework of the issue, we focused our research on general nurses, who take care of the elderly in given facilities. The aim was to discover their knowledge, subjective opinion as well as compare the interventions and methods of care which they declare at their working places.

Klíčová slova: senior, psychosociální potřeby, všeobecné sestry, zdravotnické zařízení, sociální zařízení senior, psychosocial needs, general nurses, medical facilities, social facilities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz