Bc. Karla Morongová

Diplomová práce

Psychosociální potřeby seniorů z pohledu všeobecných sester

Psychosocial needs of the elderly from the perspective of general nurses
Anotace:
Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou psychosociálních potřeb seniorů z pohledu všeobecných sester ve vybraných zařízeních. Úvod do teorie prezentuje kapitola o gerontologii, kde jsou shrnuty změny ve stáří, rozdělení gerontologie a stručný náhled na demografii stárnoucí populace. Další část je věnována potřebám člověka a jejich rozdělení. Poslední oddíl teoretické části stručně charakterizuje …více
Abstract:
Annotation: The thesis deals with the issue of psychosocial needs of the elderly from the perspective of general nurses in chosen facilities. An introduction to the theory is provided in the first chapter where are summarized age-related changes, the typology of gerontology and a brief overview of the demography of the aging population. The next part is dedicated to the human needs and their classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta