Bc. Eva Malušková

Diplomová práce

Sociální konstrukce interkulturní mediace v České republice

The Social Construction of the Intercultural Mediation in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociální konstrukcí interkulturní mediace v České republice. V teoretické části je představena teorie sociálního konstruktivismu a její klíčové koncepty kategorizace, stereotypizace, idealizace a diskurz. Dále autorka definuje profesi interkulturní práce. Další kapitola je zaměřena na mediaci vedenou „zapsanými“ mediátory a interkulturní mediaci. Poslední kapitola se věnuje …více
Abstract:
This thesis deals with the social construction of the intercultural mediation in the Czech Republic. The theoretical part introduces the theory of social construction and its key concepts which are categorization, stereotyping, idealization and discourse. The author defines the profession of intercultural work. The next chapter focuses on mediation led by „registered“ mediators and on intercultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií