Ing. Jiří Podroužek

Diplomová práce

Uplatnění principů Business Intelligence ve finanční instituci

Application of Business Intelligence Principles in Financial Institution
Anotace:
Včasný přístup k relevantním informacím byl vždy v podnikání zásadní a mnohdy rozhodující. V dnešní době pokročilých informačních technologií se také zvyšuje význam nových datových zdrojů. Pro zlepšení výkonu, pochopení obchodního prostředí, konkurence i trhu musí firmy najít bohatství skryté v přívalu dat. Kvalitní řízení firem ale nezajišťuje množství dat, nýbrž rychlost a přesnost, s jakou se manažerům …více
Abstract:
Timely access to relevant information in business was always vital and often decisive. In the days of advanced information technology importance of new data sources was increased. For performance improvement, comprehension of business environment, competitors and market business companies have to discover wealth hidden in data flush. High-quality management isn’t guaranteed by data amount, but promptness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management