Mgr. Klára Pospíšilová

Bakalářská práce

Káva netradičně – soubor publicistických rozhovorů

Untraditional Coffee – Collection of Interviews
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zpracování autorských publicistických rozhovorů pro společenský týdeník Instinkt. Společným tématem vytvořených textů jsou nápady a příběhy lidí, kteří se rozhodli ke kávě přistoupit z méně tradičního a stále menšinového úhlu pohledu. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretickém oddílu autorka na základně odborné literatury charakterizuje žánr interview …více
Abstract:
The Subject of This Bachelor Thesis Is To Create Journalistic Interviews for Instinkt Magazine. Common Topics of Those Interviews Are Ideas And Stories of People Who Have Decided To Approach Coffee from Less Traditional And Minority Perspective. The Thesis Is Divided into Theoretical And Practical Parts. In The Theoretical Section The Author Characterizes on The Base of Literature The Genre Interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií