Bc. Veronika Masaříková

Diplomová práce

Časová perspektiva a její vztah k zvládání stresu

Time Perspective and its Relationship to the Stress Management
Anotace:
Diplomová práce „Časová perspektiva a její vztah k zvládání stresu“ pojednává o vlivu teorie časové perspektivy podle Zimbarda na prožívání a zvládání stresových situací. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje a přibližuje klíčové pojmy empirické části. Konkrétně se teoretická část zabývá otázkou času a jeho fenomenologickým uchopením, teoriemi časové perspektivy …více
Abstract:
Diploma thesis „Time Perspective and its Relationship to the Stress Management“ deals with the influence of Zimbardo’s theory of time perspective on experiencing and coping with the stress. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part describes and approaches the main concepts of empirical part. The theoretical part deals with the question of time and its phenomenological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta