Hana DADUČOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Aktivní sociální učení jako součást primární prevence na školách

The active social learning as a part of the primary prevention at schools
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o využití aktivního sociálního učení v rámci primární prevence rizikového chování ve školách. Zabývá se vymezením aktivního sociálního učení a jeho teoriemi, opírá se o poznatky sociální psychologie (charakteristika sociálních skupin, sociální dynamika a sociální konformita, postoje, socializace dítěte ve škole a vliv spolužáků na osobnost žáka). Práce dále analyzuje primární …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematic of active use of social learning within the framework of primary prevention of a risky conduct in the schools. It concerns the delimitation of a concept of active social learning and its theories, it reclines upon the knowledge of social psychology (characteristic of social groups, social dynamics and social conformity, attitudes, socialization of a child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DADUČOVÁ, Hana. Aktivní sociální učení jako součást primární prevence na školách. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/