Bc. Nikola Vobrová

Bakalářská práce

Nábor zaměstnanců ve vybrané společnosti

Recruitment in Selecteded Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku náboru ve vybrané organizaci z pohledu manažerů a personalistů. Teoretická východiska obsahují faktory, fáze, zdroje, metody a techniky náboru. Dále postavení, funkce a role v organizaci personálního útvaru a úlohu manažerů v náborovém procesu. Následuje popsání vybrané metodiky výzkumu, na základě které jsou představeny výsledky výzkumu. Poslední část …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is focused on recruitment and its advantages and disadvantages from the point of human resources department and hiring managers. I described theoretical concepts such as factors, phases, sources, methods and techniques of recruitment in selected organization followed by functions, roles and position of HR department in organization and the role of hiring managers in recruitment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií