Theses 

Uznání a výkon rozhodnutí dle nového Nařízení Brusel Ibis – Mgr. Markéta Polášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Polášková

Diplomová práce

Uznání a výkon rozhodnutí dle nového Nařízení Brusel Ibis

Recognition and Enforcement Under the Brussels Ibis Regulation

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou uznávání a výkonu cizího soudního rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy Evropské unie. V jejím rámci se autorka zaměřila na analýzu revidovaného nařízení Brusel I a srovnání postupů v něm obsažených s úpravou v původním nařízení Brusel I. Autorka rovněž neopomenula v průběhu celé práce reflektovat významnou judikaturu SD EU a pozornost byla věnována jak zrušenému řízení o prohlášení vykonatelnosti, tak řízením v nařízení Brusel I upraveným nově.

Abstract: This thesis deals with the recognition and enforcement of foreign court judgments in civil and commercial matters between the Member States of the European Union. Within this framework, the author focuses on the analysis of the revised Brussels I Regulation and comparison procedures contained in it with the adjustment of the original Regulation Brussels I. The author also did not fail during the entire work reflect significant jurisprudence of European Court of Justice. An attention was given to the abolished exequatur procedure and also to proceeding in the Brussels I Regulation newly modified.

Klíčová slova: Nařízení Brusel I, uznání rozhodnutí, výkon rozhodnutí, revize, prohlášení vykonatelnosti, občanská a obchodní věc

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz