Alice DRANČÁKOVÁ

Master's thesis

Aktivity zaměřené na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Lexical Activities in Primary English Language Teaching
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá aktivitami zaměřenými na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje výuku anglického jazyka na 1. Stupni ZŠ, organizaci výuky, faktory ovlivňující výuku, žáka mladšího školního věku a zejména jeho specifika ve výuce anglického jazyka. Dále se text zaobírá slovní zásobou, jejím zaváděním, procvičováním a testováním a seznamuje s …viac
Abstract:
This thesis deals with lexical activities in primary English language teaching. The theoretical part describes primary English language teaching, the organization of teaching, the factors influencing the teaching, young learner especially his/her specifics of behaviour in English teaching. In addition, the text deals with presenting, practice and testing vocabulary and introduces lexical activities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRANČÁKOVÁ, Alice. Aktivity zaměřené na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta