Alice DRANČÁKOVÁ

Master's thesis

Aktivity zaměřené na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Lexical Activities in Primary English Language Teaching
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá aktivitami zaměřenými na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje výuku anglického jazyka na 1. Stupni ZŠ, organizaci výuky, faktory ovlivňující výuku, žáka mladšího školního věku a zejména jeho specifika ve výuce anglického jazyka. Dále se text zaobírá slovní zásobou, jejím zaváděním, procvičováním a testováním a seznamuje s …more
Abstract:
This thesis deals with lexical activities in primary English language teaching. The theoretical part describes primary English language teaching, the organization of teaching, the factors influencing the teaching, young learner especially his/her specifics of behaviour in English teaching. In addition, the text deals with presenting, practice and testing vocabulary and introduces lexical activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRANČÁKOVÁ, Alice. Aktivity zaměřené na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta