Bc. Simona Dufková

Bachelor's thesis

Současný zájem o folklorismus na příkladu folklorních souborů ze Strážnického Dolňácka

Present interest in folklorism on the example of folklore ensembles from the Strážnické Dolňácko area
Abstract:
Bakalářská práce je pohledem na současný zájem o folklorismus, kdy se jejím hlavním cílem stal výzkum motivace, která vede jedince ke členství ve vybraných uskupeních. Zkoumanou jednotkou se stali členové dvou folklorních souborů ze Slovácka, konkrétněji strážnického Dolňácka – Soubor lidových písní a tanců Danaj ze Strážnice a Folklorní soubor Petrovjan z Petrova. Součástí práce je porovnání rozdílů …more
Abstract:
This Bachelor thesis provides a view on the current interest in folklorism, its main objective being research into the motivation that leads individuals to membership of selected groups. The examined entity comprises members of two folklore ensembles from the territory of Slovacko – more specifically from the Straznicke Dolnacko region: an ensemble named Danaj performing folk songs and dances and Petrovjan …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Magdalena Maňáková
  • Reader: Mgr. Klára Císaríková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta