Bc. Jana LORENCOVÁ

Diplomová práce

Postoje k jazyku u současných vysokoškolských studentů nehumanitních oborů

Attitudes of Contemporary University Students of Non-Humanistic Fields of Study to Language
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá postoji k jazyku u současných vysokoškolských studentů nehumanitních oborů, konkrétně u studentů Fakulty aplikovaných věd a Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce je zjistit, jaký vztah mají studenti těchto dvou fakult k českému jazyku a jaké je postavení češtiny v konkurenci s jinými jazyky v daném oboru studia. Hlavní metodou výzkumu je …více
Abstract:
This thesis deals with attitudes of contemporary university students of non-humanistic fields of study to language. Research focuses only on students of the Faculty of Applied Sciences and the Faculty of Electrical Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen. The goal of the thesis is to find out what the attitude of the students at these two mentioned faculties to the Czech language is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Jana. Postoje k jazyku u současných vysokoškolských studentů nehumanitních oborů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/