Mgr. Natálie Marynčáková

Bakalářská práce

Možnosti využití muzikoterapie v rámci výuky hudební výchovy na základní škole.

Possible Utilisation of Music Therapy , as a part of Music Teaching at Basic School.
Anotace:
Práce je zaměřena na jednotlivé typy muzikoterapeutických technik a výzkum možností jejich využívání v rámci hudební výchovy na 2.stupni základních škol. Klade si za cíl, stát se pomůckou pro pedagogy a nastínit alternativní možnosti pojetí výuky hudební výchovy. Jednotlivé popisované techniky, by měly vést k aktivní integraci méně se projevujících žáků a k vzájemné spolupráci, s přihlédnutím ke vztahům …více
Abstract:
The thesis is focused on different types of music therapy techniques and research into their possible utilisation in music teaching at basic school. The research objective is to create a helpful manual for music teachers and provide an overview of alternative possibilities of teaching. Described techniques should integrate all students in teaching and improve cooperation and communication at school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy