Bc. Lenka HŐFEROVÁ

Diplomová práce

Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení

Creation of Learning Material for Educational Sciences and its Assesment
Anotace:
Tématem diplomové práce je Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení. Cílem teoretické části je shromáždit a analyzovat literaturu k problematice učebnic, předložit přehled výzkumů učebnic v České republice i v zahraničí a analyzovat kurikulární dokumenty čtyř středních škol s ohledem na téma výukového zdroje. Cílem empirické části je na základě analýzy kurikulárních dokumentů …více
Abstract:
The topic of this thesis is Creation of Learning Material for Educational Sciences and its Assesment. The aim of the theoretical part is to collate and analyse literature to the issue of textbooks, to present an outline of textbook researches in the Czech Republic and abroad, and to analyse curricular documents of four high schools with respect to the topic of the teaching learning material. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŐFEROVÁ, Lenka. Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta