Markéta KUBÍKOVÁ

Bakalářská práce

Výchova ke zdravému životnímu stylu v současné mateřské škole

Healthy Lifestyle Education in a Contemporary Kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce "Výchova ke zdravému životnímu stylu v současné mateřské škole" pojednává o rozdílu ve výživě a pohybové aktivitě dětí mezi běžnou mateřskou školou a školou zaměřenou na podporu zdraví. V teoretické části bakalářské práce je vysvětlován pojem "výchova ke zdraví" a zdravý životní styl. Práce se dále zabývá faktory poškozujícími zdraví, postoji dětí ke zdraví a také tzv. "Zdravou školou …více
Abstract:
The bachelor thesis "Healthy Lifestyle Education in a Contemporary Kindergarten" has been dealing with a difference in a diet and physical activity between a common and a health supporting kindergarten. In the theoretical part of the thesis the concepts "health education" and "healthy lifestyle" have been explained. Furthermore, the work has concerned with health damaging factors, children´s attitude …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍKOVÁ, Markéta. Výchova ke zdravému životnímu stylu v současné mateřské škole. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/