Bc. Ondřej Pašek

Master's thesis

Půjčky mezinárodních finančních institucí v zemích globálního Jihu - případ Evropské investiční banky

Loans of International Financial Institutions to countries of the Global South - the case of the European Investment Bank
Anotácia:
Evropská investiční banka je mezinárodní finanční institucí, vlastněnou členskými státy Evropské unie. Ve svém působení v zemích globálního Jihu se řídí evropskými rozvojovými politikami a zejména externím mandátem, který určuje cíle jejího financování v jednotlivých regionech. Mezi její nejdůležitější cíle v těchto zemích patří prosazování udržitelného rozvoje a potírání chudoby. Rozvojový diskurs …viac
Abstract:
European Investment Bank is an international financial institution owned by member states of the European Union. Its activities in countries of the global South are driven by european development policies and especially by its external mandate which defines its goals in respective regions. The most important goals are promotion of sustainable development and poverty eradication. Development discourse …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií