Michaela Kejvalová

Bachelor's thesis

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl

Socio-cultural issue of children's meals in response to a healthy lifestyle
Abstract:
Hlavním cílem této práce je provést rozbor životního stylu dětí, zjistit jakým způsobem se stravují a jaké faktory dětské stravování ovlivňují. Práce je systematicky členěna do tří částí. V první části jsou charakterizované základní pojmy spjaté s tématem bakalářské práce, jakou jsou faktory ovlivňující dětské stravování, zdravý životní styl, zdravá strava. Tato část práce také poskytuje základní informace …more
Abstract:
The main goal of my Bachelor’s dissertation is to analyse children’s´ lifestyle with a main focus on their diet along with an ambition to detect which factors affect their food choice. The content is systematically divided into three connected parts. The first part offers a characterisation of the terms connected with the topic of this dissertation such as the factors influencing children´s eating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zbyněk Vinš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze