Yiping Jing

Master's thesis

Comparison of State Banks to Other Banks in China

Comparison of State Banks to Other Banks in China
Abstract:
The main aim of thesis is comparing big four state owned commercial banks to other banks in China from 2010 to 2014 by analyzing different financial ratio indicators. For achieving this goal, we choose financial data from annual report and monetary authorities to state the performance and the reasons that caused the different performance.
Abstract:
The main aim of thesis is comparing big four state owned commercial banks to other banks in China from 2010 to 2014 by analyzing different financial ratio indicators. For achieving this goal, we choose financial data from annual report and monetary authorities to state the performance and the reasons that caused the different performance.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Kateřina Dvoroková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance