Anastasiya Ordina

Bakalářská práce

Vyhodnocení efektivity marketingové kampaně pomocí nástrojů IMK

Evaluation of effectiveness of the marketing campaign using tools IMC
Anotace:
Tématem práce je Vyhodnocení efektivity marketingové kampaně pomocí nástrojů IMK. Jedná se o velice aktuální a zajímavé téma, neboť v podmínkách dnešní globalizace nemůže jakýkoliv podnik bez dobře nastavené marketingové komunikace fungovat. Cílem BP je vyhodnocení ekonomické efektivity zvolené nebo navržené marketingové kampaně pomocí nástrojů komunikačního mixu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou …více
Abstract:
The topic of this work is Evaluation of the effectiveness of marketing campaign using IMK tools. This is a very topical and interesting topic, because in today's globalization, any business without a well-established marketing communication cannot function. The aim of BP is to evaluate the economic effectiveness of the chosen or proposed marketing campaign using the tools of the communication mix. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní