Ing. Kateřina Hanzlíková

Master's thesis

Marketingová analýza produktového portfolia IT firmy

Marketing analysis of the product's portfolio in IT company
Abstract:
Toto téma diplomové práce jsem zvolila, neboť IT obor patří aktuálně k nejvíce rozvinutým trhům. Mnoho firem ale nabízí na tomto trhu produkty, o kterých nemají přehled a rovněž o jejich postavení ve svém vlastním portfoliu. Cílem mé diplomové práce je na příkladu IT firmy prokázat, zda firmy nabízejí takové produkty, aby dokázaly konkurovat na IT trhu a zda umí vytvořit odpovídající portfolio svých …more
Abstract:
The subject matter of this dissertation has been chosen because IT section is part of the most developed markets. But there are many companies in this market area that offer products without awareness of them and also without information about the products´ position in their own portfolio. The dissertation goal is to demonstrate on the example of IT company whether IT companies offer such products …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance