Bc. Barbora Malyšková

Diplomová práce

Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA

Morphology of nuclear lamina and function of nuclear lamins during DNA repair
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na studium hladiny, uspořádání, počtu ohnisek a dynamiky jaderných proteinů HP1β (heterochromatin protein 1β), 53BP1 (p53-binding protein 1) a PCNA (proliferating cell nuclear antigen) podílejících se na opravě DNA v závislosti na přítomnosti funkčních složek jaderné laminy: laminů typu A a proteinu LAP2α (lamina-associated polypeptide 2α). Stanovení hladiny proteinů …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of the level, arrangement, number of foci and dynamics of nuclear proteins HP1β (heterochromatin protein 1β), 53BP1 (p53-binding protein 1) and PCNA (proliferating cell nuclear antigen) involved in DNA repair in dependence on the presence of functional components of nuclear lamina: A-type lamins and LAP2α (lamina-associated polypeptide 2α). Detection of protein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta