Bc. Edita SIUDOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra

Development of child with autism spectrum disorder
Anotace:
Diplomová práce na téma ?Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra se zabývá možnostmi rozvíjení jednotlivých složek osobnosti dítěte s poruchami autistického spektra. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se ve čtyřech kapitolách zabývá problematikou mentální retardace, poruch autistického spektra, vývojové dysfázie, epilepsie a jejich vzájemnou souvislostí …více
Abstract:
Diploma thesis :? Development of child with autistic spectrum disorder? are consider on posibility to envolve of component of personality of child with autism spectrum disorder Diploma thesis are separated into teoretical and practical part. Teoretical part are separated into four chapters and it deals with mental retardation, autistic spectrum disorder, developmental dysphasia, epilepsy and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIUDOVÁ, Edita. Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta