Bc. Tereza Bočková

Bachelor's thesis

Léčebná výživa při onemocnění atopickým ekzémem

Diet therapy in atopic eczema
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou v souvislosti s atopickým ekzémem u dětí a dospělých. Obsahuje teoretické údaje o onemocnění. Následné informace o významu výživy v jeho léčbě a prevenci vycházejí z poznatků dosavadních studií provedených na toto téma. Práce zároveň nabízí doporučení, která z těchto poznatků vyplývají. Pozornost je zaměřena na souvislost atopického ekzému s potravinovou alergií …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with nutrition in case of atopic dermatitis in children and adults. It contains theoretical data about the disease. Subsequent information about the importance of nutrition in the treatment and prevention is based on findings of recent studies on this topic. The thesis then offers recommendations arising from these findings. Attention is focused on the relation between atopic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta