Bc. Štěpán Šulc

Master's thesis

Použitelnost webových stránek v praxi a "UX" - User experience v praxi

Usability in websites practice and "UX" - User experience in practice
Abstract:
Ve své práci jsem se soustředil na porovnání oboru User Experience tak jak byl donedávna a v Čechách často doposud chápán a toho, jak je chápán ve světě nyní (v Česku již je také pár specialistů). Obor, který sloužil jako fragment při vývoji webových stránek, přerostl v nadobor, který je průřezem celé výroby webových stránek, ba co více, sahá za její hranice. Ve své práci jsem detailně popsal oba přístupy …more
Abstract:
In my work I have focused on comparing the User Experience field as it was recently and in Bohemia often been understood so far and how it is perceived in the world now (in the Bohemia is already a couple of specialists). Branch, who served as a fragment in the development of web sites grew into overfield, which crosses the entire production site, and more importantly, extends beyond its borders. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Evžen Staněk
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní