Bc. Michal Beňa

Bakalářská práce

Komparace investování do diamantů a drahých kovů

The comparison of investing in diamonds and in precious metals
Abstract:
The thesis the comparison of investing in diamonds and in precious metals deals with analysis of real investment tools, diamonds and gold and their comparison. The goal of this thesis is to formulate the investment recommendations on advantages and disadvantages of these investments in favour of minor investors disposing of small amount of capital and having only limited knowledge on this topic. The …více
Abstract:
Bakalárska práca „Komparácia investovania do diamantov s investovaním do drahých kovov“ sa zaoberá analýzou reálnych investičných inštrumentov, ktorými sú investičné diamanty a investičné (fyzické) zlato a ich vzájomným porovnaním. Cieľom práce je formulovať investičné odporúčanie o výhodách a nevýhodách týchto investícií v prospech malých investorov, ktorí disponujú malým počiatočným kapitálom a obmedzenými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta