Bc. Zuzana Očadlíková

Master's thesis

Privacy and Self-Disclosure on Social Network Sites from the Perspective of European Children and Adolescents

Privacy and Self-Disclosure on Social Network Sites from the Perspective of European Children and Adolescents
Abstract:
Tato kvalitativní studie se zabývá tenkou hranicí mezi soukromím a sebe-otevíráním na online sociálních sítích (SNSs) z pohledu evropských dětí a adolescentů. Jejím cílem je prozkoumat, jaké příležitosti a rizika děti (9–10 let), časní adolescenti (11–13 let) a střední adolescenti (14–16 let) vnímají a zažívají ve spojitosti se sebe-otevíráním na online sociálních sítích a jaké strategie využívají …more
Abstract:
This qualitative study investigates subtle boundaries of privacy and self-disclosure on social network sites (SNSs) from the perspective of European children and adolescents. The main purpose of this study is to explore what self-disclosure opportunities and risks middle children (aged 9–10), early adolescents (aged 11–13) and middle adolescents (aged 14–16) perceive and experience on SNSs and what …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Dr. Monica Barbovschi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií