Bc. Jiřina Bartesová

Diplomová práce

Přiravennost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání

Rediness of Childen with Special Educational Needs for Entering Elementary Education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na zvládnutí požadavků základního vzdělávání. Je členěna do čtyř částí. První tři kapitoly se zabývají terminologickými východisky, faktory, které ovlivňují proces edukace a specifiky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. Závěrečná kapitola obsahuje kvalitativní výzkum, vymezuje návaznost …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the readiness of the children with special educational needs to handle the demands of the basic education. It is divided into four parts. The first three chapters deal with the terminology basis, factors affecting the process of education and the specific features of the framework educational program for preschool and elementary education. The final chapter contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta