Bc. Vendula Procházková

Diplomová práce

Vzájemné učení na pracovišti

Mutual learning
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce je věnována problematice vzájemného učení na pracovišti. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení vzájemného učení na pracovišti, které představuje formu informálního učení, a které probíhá na základě řešení pracovních problémů. Empirická část práce představuje kvalitativní výzkumné šetření, které bylo provedeno …více
Abstract:
This master‘s thesis is devoted to issues of mutual learning in the workplace. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis is focused on defining mutual learning in the workplace (based on solving labour problems) as a form of informal learning. The empirical part of the thesis presents qualitative research, which was realised by observation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta