Štěpánka Ondoková

Diplomová práce

Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic

Profit and Loss Account from the Perspective of Hospitals
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provedení analýzy výsledku hospodaření Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. a Nemocnice Pelhřimov, p. o. K vyhotovení rozboru výsledku hospodaření jsou použity vybrané bonitní a bankrotní modely spolu s ukazateli zadluženosti pro období 2009 - 2013. Součástí analýzy výsledku hospodaření je navrhnutí přijatelných modelů a ukazatelů vedoucí ke zjištění efektivnosti hospodaření …více
Abstract:
The aim of this thesis is to carry out an analysis of economic results of Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. and Nemocnice Pelhřimov, p. o. For purposes of the analysis, a choice of value and bankruptcy models along with debt ratios for the period 2009 - 2013 is used. As a part of the analysis, suitable models and indicators are suggested to determine the effectiveness of the hospitals' management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Taťána Hajdíková
  • Oponent: Lenka Komárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45177