Theses 

Porovnání účinnosti jednotlivých metod získávání nových pracovníků – Lenka ELIÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Lenka ELIÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání účinnosti jednotlivých metod získávání nových pracovníků

Comparison of effectiveness of singles' methods for recruiting new employees

Anotace: V práci je popsán proces náboru a výběru dvou odlišných organizací. Zde popsaný náborový proces lze uplatnit při obsazování míst v první společnosti obecně, ve druhé společnosti se soustředíme zejména na místa prodejců. Cílem práce bylo tyto náborové procesy porovnat, zhodnotit platnost daných metod výběru, případně navrhnout nové kroky vhodné k zařazení do výběrového řízení. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury. Jsou v ní uvedeny jednotlivé metody a zásady používané při získávání pracovníků a jejich propojení s dalšími personálními činnostmi. Praktická část zahrnuje popis výběrových řízení v konkrétních společnostech kdy první z nich využívá zejména techniku Assessment centra a druhá se soustřeďuje na získávání nových pracovníků zejména pomocí inzerce, referencí a strukturovaných pohovorů.

Abstract: The subject of this bachelor thesis is to compare an effectiveness of singles´s methods for recruiting new employees. For the description I have chosen two different companies. The recruiting procedure which is used in the first enterprise, could be used generally {--} for all types of jobs. Recruiting procedure described in enterprise number two is suitable when recruiting new sales representatives. The aim of this text was to compare these recruiting processes, to evaluate their validity and suggest new steps or particular improvements. The theoretical part is written in accordance with technical literature. There are introduced single methods and principles used when recruiting new employees and their link to other personnel tasks. The practical part involves description of recruiting in particular companies. The first company prefers the technique of Assessment centre to others, the second one concentrates on recruiting via advertising, references and structured interviews.

Klíčová slova: získávání pracovníků, výběrové řízení, Assessment centrum, pohovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Markéta Pavelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ELIÁŠOVÁ, Lenka. Porovnání účinnosti jednotlivých metod získávání nových pracovníků. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:21, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz