Bc. Jitka Žáková

Diplomová práce

Fenomén food hacking v diskurzu studií nových médií

Food Hacking within New Media Studies Discourse
Anotace:
Cílem práce je zmapovat a definovat jednu z hraničních oblastí umění nových médií, tvorbu na pomezí gastronomie, umění a nových médií. Nejdříve se zaměříme na historii a vývoj tohoto vztahu od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Budeme sledovat způsob, jakým přispěla nová média a praxe, která je obklopují (hacking, hactivismus, DIY), k rozvoji Food hackingu.Ty aplikuji na projekty a budu …více
Abstract:
The goal is to map and define one of the border areas of new media art creation on the edge of gastronomy, art and new media. First, we focus on the history and development of this relationship since the second half of the twentieth century to the present. We will monitor the way the new media has contributed and practice that surrounds them (hacking, hactivismus, DIY), to develop Food hackingu. They …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma