Bc. Jitka Žáková

Master's thesis

Fenomén food hacking v diskurzu studií nových médií

Food Hacking within New Media Studies Discourse
Abstract:
Cílem práce je zmapovat a definovat jednu z hraničních oblastí umění nových médií, tvorbu na pomezí gastronomie, umění a nových médií. Nejdříve se zaměříme na historii a vývoj tohoto vztahu od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Budeme sledovat způsob, jakým přispěla nová média a praxe, která je obklopují (hacking, hactivismus, DIY), k rozvoji Food hackingu.Ty aplikuji na projekty a budu …more
Abstract:
The goal is to map and define one of the border areas of new media art creation on the edge of gastronomy, art and new media. First, we focus on the history and development of this relationship since the second half of the twentieth century to the present. We will monitor the way the new media has contributed and practice that surrounds them (hacking, hactivismus, DIY), to develop Food hackingu. They …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic