Bc. Klára Oždianová

Bachelor's thesis

Tématický celek:Fúze a akvizice jako forma restrukturalizace a rozvoje podniku - Majetková transformace společnosti CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.

Thematic unit: Merger and acquisition like a form of restructuring and development of the enterprise - Asset transformation of the company CCS Česká splečnost pro platební karty Inc.
Abstract:
Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je formulovat význam fúzí a akvizic v dnešní ekonomice, definovat důvody fúze v konkrétním praktickém případě, ukázat, jak v praxi postupovat při procesu fúze v komunikaci s úřady při zápisu fúze a přesně popsat následné majetkové transformace obou společností. Tato práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. První kapitola …more
Abstract:
Abstract / Abstrakt Subject of this work is to formulate the importace of mergers and acquisitions in nowadays economics, define the reasons of merger in the concrete practical case, to show - how to act in comunication with the municipal court and describe the asset transformation of both companies in consequence. This work is divided into nine chapters that are further split into subchapters. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Petr Vaškovic
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance