Milan Bartoš

Bakalářská práce

Způsoby přípravy de-alkoholizovaných nápojů (pivo, víno)

Methods of Low Alcohol Beverages Production (Beer, Wine)
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat formou literární rešerše možné způsoby snížení obsahu ethanolu v nápojích (pivo, víno). V předložené bakalářské práci jsou bližším způsobem popsány tepelné a membránové procesy. Z tepelných procesů je pozornost věnována vakuové destilaci a tenkovrstvému odpařování. U membránových procesů je popsána reverzní osmóza, dialýza, pertrakce a pervaporace. Pozornost je …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was focused on preparation of the literature review describing possible ways to reduce the ethanol content in beverages (beer, wine). Thermal and membrane processes are presented in more details. Vacuum distillation and thin film evaporation are described as the most common thermal processes. Reverse osmosis, dialysis, pervaporation and pertraction are discussed as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoš, Milan. Způsoby přípravy de-alkoholizovaných nápojů (pivo, víno). Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin