Milan Bartoš

Bachelor's thesis

Způsoby přípravy de-alkoholizovaných nápojů (pivo, víno)

Methods of Low Alcohol Beverages Production (Beer, Wine)
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat formou literární rešerše možné způsoby snížení obsahu ethanolu v nápojích (pivo, víno). V předložené bakalářské práci jsou bližším způsobem popsány tepelné a membránové procesy. Z tepelných procesů je pozornost věnována vakuové destilaci a tenkovrstvému odpařování. U membránových procesů je popsána reverzní osmóza, dialýza, pertrakce a pervaporace. Pozornost je …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was focused on preparation of the literature review describing possible ways to reduce the ethanol content in beverages (beer, wine). Thermal and membrane processes are presented in more details. Vacuum distillation and thin film evaporation are described as the most common thermal processes. Reverse osmosis, dialysis, pervaporation and pertraction are discussed as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
Accessible from:: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartoš, Milan. Způsoby přípravy de-alkoholizovaných nápojů (pivo, víno). Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Chemistry and Food Technologies