Mgr. Eva Malenová, Ph.D.

Doctoral thesis

Ruská prozaická autorská pohádka 20. století (vývojové a žánrové proměny)

Russian Prosaic Author's Fairy Tale of the 20th Century (development and genre metamorphosis
Anotácia:
Disertační práce pojednává o dnes poměrně opomíjené oblasti literární vědy - ruské autorské pohádce. Zaměřuje se na tzv. sovětské období ruské literatury, s důrazem na 2. polovinu 20. století a přelom tisíciletí. Přehledovým způsobem mapuje kořeny a rozvoj autorské pohádky, snaží se postihnout důležitá vývojová specifika 20. století. V práci je použito komparativní česko-ruské hledisko. Z důvodu objemu …viac
Abstract:
The dissertation thesis deals with a nowadays rather neglected area of the literary science – Russian author’s fairy-tale. It concentrates on the Soviet period of Russian literature, placing emphasis on the second half of the 20th century and the turn of the third millennium. It surveys the roots and development of the author’s fairy tale via the overview and it tries to involve the important development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta