Magda Slováková

Bakalářská práce

Vnitřní účetní směrnice firmy

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vnitřní účetní směrnice firmy jako nástroje řízení, organizování a kontroly firemních procesů. Jejím úkolem je přiblížit funkce a význam vnitřních účetních směrnic, které jsou nezbytné pro správný chod účetní jednotky.V teoretické části práce jsou zmapovány procesy řízení a jejich základní vymezení a je představeno účetnictví jako zdroj informací pro finanční řízení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the in-house accounting guidelines ot the companz as a tool for managing, organiying and controlling of company processes. Its role is to present the functions and significance of in-house accounting guidelines that are necessary for the proper operation of the entity.The theoretical part of the thesis maps management processes and their basic definition and introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/ors7q2/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ors7q2 ors7q2/4
15. 3. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.