Ing. Tomáš Zadina

Bakalářská práce

Logistika vratných obalů ve firmě MD Logistika, a.s.

Logistics of returnable containers in the company MD Logistika, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá logistikou vratných obalů ve firmě MD logistika, a.s. V teoretické části je vymezena reverzní logistika dle dostupné literatury. V další části práce jsou analyzovány problémové oblasti ve společnosti. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům řešení, které by měly odstranit zjištěné nedostatky, plynoucí z analýzy. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení zjištěných nedostatků …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the logistics of returnable packaging in the company MD Logistika, a.s. The theoretical part is determined by reverse logistics in literature. The next section is analyzes the problem in society. Conclusion of this work is devoted to proposals for solutions, which should eliminate the shortcomings arising from the analysis. The aim of this bachelor thesis is to propose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zadina, Tomáš. Logistika vratných obalů ve firmě MD Logistika, a.s.. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika