Bc. Kateřina Mužíková

Bachelor's thesis

Nové metody v marketingové internetové komunikaci

New methods in intermet marketing communication
Abstract:
Cílem mé práce je zjištění přínosu nových metod internetového marketingu při jejich využití v internetovém obchodě. V první části práce se zabývám vývojem internetu a srovnání klasického a internetového marketingu. V teoretické části dále popisuji jednotlivé nástroje internetového marketingu. Snažím se přiblížit jejich fungování a přínosy. V praktické části uvádím nástroje, které byly využity při zlepšování …more
Abstract:
The goal of my study is to determine the benefits of new Internet marketing methods to use in an online store. In the first part this work I deal with the development of the Internet and comparison of traditional and internet marketing. The theoretical part describes the various tools of Internet marketing. I try to bring their operation and benefits. In the practical part I describe the tools that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: Ing. Ondřej Pešek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní