Bc. Hana Macková

Diplomová práce

The Use of the Passive Voice in the Administrative Style

The Use of the Passive Voice in the Administrative Style
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou pasiva v administrativním stylu, zejména v administrativních dokumentech Evropské Unie. Ukazuje celkovou distribuci pasiva v těchto dokumentech a určuje druh pasiva, který je používán s vysokou frekvencí. Výzkum je zároveň zaměřen na speciální charakteristiku pasiva a snaží se určit nejpoužívanější český ekvivalent. Celá práce zároveň umožňuje detailní pohled na vytváření …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the passives in the administrative style, especially in the administrative documents of the European Union. It shows the overall distribution of the passives in these documents and identifies the most frequent kind of the passive. The thesis also explores special characteristics of the passives and investigates the commonest Czech equivalents. The whole examination …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta