Bc. Hana Macková

Master's thesis

The Use of the Passive Voice in the Administrative Style

The Use of the Passive Voice in the Administrative Style
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou pasiva v administrativním stylu, zejména v administrativních dokumentech Evropské Unie. Ukazuje celkovou distribuci pasiva v těchto dokumentech a určuje druh pasiva, který je používán s vysokou frekvencí. Výzkum je zároveň zaměřen na speciální charakteristiku pasiva a snaží se určit nejpoužívanější český ekvivalent. Celá práce zároveň umožňuje detailní pohled na vytváření …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the passives in the administrative style, especially in the administrative documents of the European Union. It shows the overall distribution of the passives in these documents and identifies the most frequent kind of the passive. The thesis also explores special characteristics of the passives and investigates the commonest Czech equivalents. The whole examination …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta