Michal Bartl

Bakalářská práce

Role sociálních sítí v komunikaci společnosti Urban Store

The Role of Social Networks in the Communication of the Urban Store Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací značky Urban Store s.r.o. na sociálních sítí a také mírou efektivity, kterou tyto sítě mají na současné či potenciální zákazníky společnosti. Teoretická část rozebírá pojmy spojené s marketingovou komunikací. Dále uvede příklady sociálních sítí užívané společností Urban Store, rozebere konkurenční prostředí firmy a zaměří se také na metodiku výzkumu. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the communication of the brand Urban Store s.r.o. on social networks and also the degree of efficiency that these networks have on current or potential customers of the company. The theoretical part discusses the concepts associated with marketing communication. He will also give examples of social networks used by Urban Store, analyze the company's competitive environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartl, Michal. Role sociálních sítí v komunikaci společnosti Urban Store. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe