Mgr. Jáchym Brzezina

Bachelor's thesis

Transdiferenciace in vitro a in vivo

Transdifferentiation in vitro and in vivo
Anotácia:
Transdiferenciace spočívá v přeměně jedné terminálně diferencované buňky na jinou terminálně diferencovanou buňku odlišného typu. Cílem této bakalářské práce je shrnout obecné charakteristiky transdiferenciace in vitro a in vivo a popsat možnou molekulární podstatu. Dále jsou uvedeny metody, kterými se v současnosti transdiferenciace provádí včetně příkladů některých konkrétních přeměn, které byly …viac
Abstract:
Transdifferentiation is the transformation of one terminally differentiated cell into another terminally differentiated cell of a different cell type. The aim of this bachelor thesis is to summarize transdifferentiation in general both in vitro and in vivo, and also propose a molecular mechanism underlying this process. Next part of the text describes the methods which are currently being used to induce …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta