Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Disertační práce

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300

The Foreign Policy of King Wenceslas II in 1283-1300
Anotace:
Závěry představené v předkládané dizertační práci se zakládají na výzkumu výpovědí pramenů, jejich interpretaci a následné komparaci takto získaných výsledků s dosavadním pohledem odborné literatury na zahraničněpolitické aktivity Václava II. v letech 1283–1300. V úvodních pasážích jsem se pokusil odhalit klíčovou úlohu Zbraslavské kroniky jako základního narativního pramene, o jehož výpověď se opírají …více
Anotace:
e. Všechny tyto premisy představují v pojetí zbraslavských kronikářů koncepci státnosti založené primárně na budování řádu a požadavku jeho zachování. Řádu, který je ideální ve chvíli, kdy je jeho představitelem a vykonavatelem ideální vládce. K formování obrazu takového vládce přistoupili zbraslavští cisterciáci na základě rozsáhlých znalostí úvah a myšlenek na toto téma, které v jejich době figurovaly …více
Abstract:
The Foreign Policy of King Wenceslas II in 1283-1300 In the introductory parts of the submitted work I aimed at analysing the figure of King Wenceslas II in the narrative strategy of the Zbraslav chroniclers in two main aspects. The first presents Wenceslas as the holy founder of the Zbraslav monastery (Aula Regia), the second as an ideal ruler of the Christian West. Research in this field reveals …více
Abstract:
power within the framework of Central Europe.In this light one should regard the Polish royal coronation of Wenceslas II in 1300 as a logical result of Czech diplomacy that strove to strenghten its position in southern Poland as well as in relation to other Polish regions throughout the 1290s. The acquistion of Krakow and Sandomierz duchies became one of the first and most essential steps on the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Dr. Tomasz Jurek, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta