Ing. Jana Janichová

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky

New methods of communication utilised in the process of customer relationship management
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na nové metody komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky. Cílem práce je posoudit vybrané nástroje marketingové komunikace farmaceutické společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o. k zákazníkům, směřující ke zvýšení povědomí a proočkovanosti proti klíšťové encefalitidě. V práci je prezentován návrh marketingové komunikace s využitím nových metod komunikace …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on new methods of communication utilised in the process of customer relationship management. The objective is to evaluate the selected marketing communication tools of pharmaceutical company BAXTER CZECH spol. s r. o. to its customers, that aims to raise awareness and vaccination coverage against tick-borne encephalitis. It also contains a draft of marketing communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní