Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Katolická církev a její vztah k hudbě v prvních dvou desetiletích 20. století – příklad brněnské diecéze

Catholic Church’s relationship to the music in the first two decades of 20th century – example of Brno’s diocese
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce bylo zkoumání vztahu katolické církve a dvou významných moravských institucí – Varhanické školy v Brně a Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, které se zajímaly o tvorbu a vzdělávání v oblasti sakrální hudby v prvních dvou desetiletích 20. století. Práce popisuje systém jejich fungování a to, jak do tohoto systému zasahuje katolická církev. Zároveň práce upozorňuje …více
Abstract:
The subject of my thesis was research of the Catholic Church’s relationships with two significant Moravian institutions – Varhanická škola v Brně and Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, which were interested in creation and education in the area of sacral music in the first two decades of 20th century. The thesis describes the system of their organization and the way how the Catholic Church …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta