Ing. Andrea Burrows

Master's thesis

Věrnostní program podnikatelského subjektu

The Loyalty Program of Selected Company
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem nového věrnostního programu pro čtyřhvězdičkový hotel Sand Martin. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části jsou nejdříve vysvětleny pojmy, jako je marketing, marketingový mix, podpora prodeje, loajalita, spokojenost a v neposlední řadě věrnostní program, jeho charakteristika a dělení. Praktická část je rozdělena do dílčích cílů …viac
Abstract:
This diploma thesis describes the design of the new loyalty program for a four-star hotel Sand Martin. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part is focused on terms explanation what is marketing, marketing mix, sales promotion, loyalty, satisfaction and hte most important thing to explain is loyalty program, its characterization and division. The practical part is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní