Theses 

Communication mix analysis focused on customers satisfaction Teilo Engineering Ltd. \nl{} (Analýza komunikačního mixu zaměřena na spokojenost zákazníků Teilo Engineering Ltd.) – Ing. Patrik ROUPA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Ing. Patrik ROUPA

Bakalářská práce

Communication mix analysis focused on customers satisfaction Teilo Engineering Ltd. \nl{} (Analýza komunikačního mixu zaměřena na spokojenost zákazníků Teilo Engineering Ltd.)

Communication mix analysis focused on customer's satisfaction Teilo Engineering Ltd.

Abstract: My bachelor{\crq}s thesis is focused on communication and communication mix of Teilo Engi-neering Ltd. and suggestions for its improvement. At first I described theoretical problems to this theme. I started with communication, followed by communication mix and its tools, than I continued with situation analysis and marketing research. In the second, analytical part, I introduced company and analyzed the communication mix in the company, than I implemented SWOT analysis and a questionnaire investigation focused on customer{\crq}s sat-isfaction. At the end of thesis I suggested fitting recommendations, based on discovered findings, which will improve communication mix.

Abstract: Má bakalářská práce je soustředěna na komunikaci a komunikační mix společnosti Teilo Engineering Ltd. a návrhy pro jeho zlepšení. V první teoretické části mé bakalářské práce jsem popsal základní poznatky k tomuto tématu. Začal jsem komunikací, následovanou komunikačním mixem a jeho nástroji, poté jsem pokračoval s popisem SWOT analýzy a popisem marketingového výzkumu. V druhé, praktické části jsem představil společnost a zanalyzoval její komunikační mix, poté jsem aplikoval SWOT analýzu a dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost zákazníků. Na konci projektu jsem se pokusil navrhnout vhodná řešení, založená na objevených poznatcích, které zlepší komunikační mix společ-nosti.

Keywords: Komunikace, Komunikační mix, Reklama, Podpora prodeje, Osobní prodej, Přímý marketing, Public relations, SWOT analýza, Dotazníkové šetření

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2007
  • Identifikátor: 6961

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Emannuel Michael

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=6961 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

ROUPA, Patrik. Communication mix analysis focused on customers satisfaction Teilo Engineering Ltd. \nl{} (Analýza komunikačního mixu zaměřena na spokojenost zákazníků Teilo Engineering Ltd.). Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz